Konto Freemium T-Mobile Usługi Bankowe

Zarabiaj korzystając z konta – tak po prostu!

Bonus! 5% zwrotu wartości zakupów wykonanych kartą debetową lub kredytową! Dzięki temu na Twoje konto może wrócić nawet 15 zł każdego miesiąca.

0 zł za konto i kartę do konta - wystarczy, że użyjesz karty do konta albo karty kredytowej i zrobisz nią zakupy na min. 200 zł miesięcznie.

Otwórz konto
Otwórz konto
Otwórz konto

Usługi bankowe świadczy: Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 727 074 630 zł (opłacony w całości).

1 do 31.07.2016 r. za pierwsze 3 wpłaty  2 do 31.07.2016 r. za nieograniczoną liczbę wypłat

Zwrot 5% (maksymalnie 15 zł miesięcznie) dotyczy operacji bezgotówkowych dokonanych kartą, rozliczonych w danym miesiącu kalendarzowym. Szczegóły w Regulaminie promocji "Zwrot za zakupy dla Klientów T-Mobile Usługi Bankowe", który wraz z "Regulaminem obsługi produktów T-Mobile Usługi Bankowe" oraz Taryfą opłat i prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Klientów indywidualnych dostępny jest w sklepach T-Mobile i na www.t-mobilebankowe.pl.