Zamów bezpłatne
karty walutowe

  • Płać w hotelu, restauracji czy muzeum i podróżuj bez gotówki
  • Za granicą wypłacaj walutę w gotówce, bez przewalutowania
  • Rób zakupy przez internet, bez przewalutowania

Wypełnij formularz
rejestracyjny »

Wybierz waluty,
w których chcesz otworzyć
darmowe rachunki

Potwierdź umowę
przelewając 1 zł
na wskazany rachunek

Zasilaj rachunki,
wymieniaj waluty
tanio i szybko!

Jeżeli w ciągu pół roku od dnia wydania karty Klient nie dokona nią min. 1 transakcji, zostanie pobrana jednorazowa opłata w wys. 15 zł. Jako preferencyjne kursy wymiany walut należy rozumieć spread (różnicę między oferowaną w Kantorze Walutowym ceną kupna waluty przez klienta, a ceną sprzedaży waluty) o co najmniej 30% niższy od standardowego spreadu oferowanego dla Klientów Indywidualnych w Kantorze Walutowym Alior Banku na głównych walutach (USD, EUR, GBP, CHF), który widoczny jest na stronie www.kantor.aliorbank.pl/forex. Warunkiem otrzymania preferencyjnych warunków jest rejestracja na stronie http://kantor-online.aliorbank.pl/oferta/ z kodem PROMOCJA2017. Preferencyjne warunki zostaną przyznane kolejnego dnia roboczego. Informacja handlowa wg stanu na 1.03.2017 r., godzina 16:05. Oszczędność miesięczna to różnica pomiędzy średnią, bankową ceną waluty (średnia cena sprzedaży CHF w dziesięciu największych bankach w Polsce, na podstawie kursów prezentowanych na stronie www.spred.pl), a ceną waluty prezentowaną w Kantorze Walutowym (z uwzględnieniem promocji "-30% na spread") dla raty kredytu w wysokości 500 CHF.